โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กทีมีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย

Staying Healthy Fights Covid – 19 สุขภาพสดใสสู้ภัยโควิด

ราคา200 - 34,500 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช โทร.02-561-1111 ต่อ 4220, 4221

รายละเอียดแพคเกจ

1.โปรแกรมเด็กเป็นสาวก่อนวัยและเป็นหนุ่มก่อนวัย(เบื้องต้น)

ราคา1,200
โปรแกรมเด็กเป็นสาวก่อนวัยและเป็นหนุ่มก่อนวัย(เบื้องต้น)

แพคเกจเสริม

2.โปรแกรมตรวจเด็กตัวเตี้ย (เบื้องต้น)

ราคา2,850 ฿

3.โปรแกรมประเมินเด็กอ้วน

ราคา2,290 ฿

4.ทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick test ต่อจุด

ราคา200 ฿

5.ยาฉีดฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเด็ก Enantone11.25 mg. 1 เข็ม

ราคา26,700 ฿

6.ยาฉีดฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเด็ก Diphereline11.25 mg. 1 เข็ม

ราคา23,100 ฿

7.ยาฉีดฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเด็ก Package Enantone 3.75 mg. 3 เข็ม

ราคา34,500 ฿

8.ยาฉีดฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเด็ก Package Diphereline 3.75 mg. 3 เข็ม

ราคา27,500 ฿
หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. โปรแกรมในโปรโมชั่น 10,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->