วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่

สำหรับผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน หรือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด เพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่ หากยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนปอดอักเสบเลย แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ควรฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ก่อนแล้วจึงฉีด 23 สายพันธุ์ โดยมีระยะเวลาห่างกัน 6-12 เดือน 2. สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป และเคยได้รับวัคซีน 23 สายพันธุ์มาแล้ว สามารถฉีด 13 สายพันธุ์ต่อ โดยมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 ปี 3. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน 23 สายพันธุ์มาแล้วให้ฉีด 13 สายพันธุ์ ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 ปี และฉีด 23 สายพันธุ์ซ้ำอีกครั้งโดยห่างอย่างน้อย 6 เดือน และห่างจาก 23 สายพันธุ์ อย่างน้อย 5 ปี

ราคา1,390 - 2,990 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม (Vaccine Center) โทร.02-5611111 ต่อ 1221, 1222

รายละเอียดแพคเกจ

1. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar13) 1 เข็ม

ราคา2,600
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar13)

แพคเกจเสริม

2. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar13)1 เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา2,990 ฿

3. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (Pneumovax) 1 เข็ม

ราคา1,390 ฿

4. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (Pneumovax) 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา1,990 ฿
หมายเหตุ :

1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
2. รายการที่ 1 - 4 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา แต่ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลในการพบแพทย์แต่ละครั้ง
3. ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนให้ครบ course ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเลื่อนการฉีดได้ไม่เกิน 1 เดือนหลังวันนัดฉีดเข็มสุดท้าย
4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->