โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน (สำหรับผู้ใหญ่)

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกวัย เพื่อป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่

ราคา790 - 19,500 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม (Vaccine Center) โทร.02-5611111 ต่อ 1221, 1222

รายละเอียดแพคเกจ

1. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (AVAXIM 160, Havrix1,440) 1 เข็ม

ราคา1,790
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (AVAXIM 160, Havrix1,440) 1 เข็ม

แพคเกจเสริม

2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (AVAXIM 160, Havrix1, 44) 2 เข็ม

ราคา3,390 ฿

3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790 ฿

4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290 ฿

5. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 1 เข็ม

ราคา1,690 ฿

6. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 3 เข็ม

ราคา4,990 ฿

7. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap ( Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา990 ฿

8. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (ZOSTAVAX) 1 เข็ม

ราคา5,800 ฿

9. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (CERVARIX) 3 เข็ม

ราคา6,800 ฿

10. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15-45ปี)

ราคา7,850 ฿

11. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)

ราคา19,500 ฿

12. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม+วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา1,550 ฿

13. วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

ราคา1,349 ฿

14. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

ราคา7,800 ฿

15. Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 3 เข็ม

ราคา11,000 ฿

16. Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 5 เข็ม

ราคา17,900 ฿
หมายเหตุ :

1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
2. รายการที่ 1 - 16 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา แต่ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลในการพบแพทย์แต่ละครั้ง
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->