โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน (สำหรับเด็ก)

การฉีดวัคซีนช่วยสร้างเกราะป้องกันลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการฉีดวัคซีนในเด็กมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยจากการเจ็บป่วยได้

ราคา1,090 - 13,500 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช โทร.02-561-1111 ต่อ 4220, 4221

รายละเอียดแพคเกจ

1. วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (Infanrix Hexa, Hexaxim) 1 เข็ม

ราคา1,990
วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี)
(Infanrix Hexa, Hexaxim) 1 เข็ม

แพคเกจเสริม

2.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Avaxim 80 u, Vaqta,Havrix 720) 1 เข็ม

ราคา1,190 ฿

3.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varivax, Varilrix) 1 เข็ม

ราคา1,590 ฿

4.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varivax, Varilrix) 2 เข็ม

ราคา2,990 ฿

5.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

ราคา2,130 ฿

6.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

ราคา4,190 ฿

7.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (CERVARIX) (9-14ปี) 1 เข็ม

ราคา2,445 ฿

8. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (CERVARIX) (9-14ปี) 2 เข็ม

ราคา4,890 ฿

9.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 1 เข็ม

ราคา2,925 ฿

10.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 2 เข็ม

ราคา5,850 ฿

11.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15ปี) 2 เข็ม

ราคา13,500 ฿

12.วัคซีนป้องกัน 6 โรค+ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (InfanrixHexa+Syflorix) 1 เข็ม

ราคา3,990 ฿

13.วัคซีนป้องกัน 6 โรค+โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim+Prevnar13) 1 เข็ม

ราคา4,540 ฿

14.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen) 1 เข็ม

ราคา1,090 ฿

15.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap ( Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา990 ฿

16.วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม+อีสุกอีใส (MMR II + Varivax)

ราคา1,810 ฿

17.วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar13) 1 เข็ม

ราคา2,600 ฿

18.วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

ราคา1,349 ฿
หมายเหตุ :

1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
2. รายการที่ 1 - 18 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา แต่ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลในการพบแพทย์แต่ละครั้ง
3. รายการที่ 12, 13 รับของที่ระลึกได้ที่แผนกกุมารเวช
4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->