Package Return to Work

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 / ไม่ติดเชื้อ แต่มีภาวะเสี่ยงมีการกักตัวครบตามที่กำหนดแล้ว สุขภาพดี ต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อกลับเข้าทำงาน

ราคา1,100 - 1,100 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Return to Work

ราคา1,100
รายการตรวจสุขภาพ (List of Check – Up)
1.ตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจวัด Vital Signs (Vital Signs)
3.ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. ต้องสุขภาพดีไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจ
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
3. สามารถซื้อผ่านเวปไซต์ หรือ Walk in รับบริการตรวจได้เลย ที่แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-5611111 ต่อ 2110 , 2111

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->