โปรแกรมตรวจสุขภาพแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย

ขยะมูลฝอย เป็นแหล่งนำเชื้อโรคมาสู่คน ซึ่งคนที่สัมผัสโดยตรงคือแม่บ้าน คนทำความสะอาดนั้นเอง เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสมูลฝอยที่เป็นสารพิษ โดยเฉพาะแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย ได้รับการดูแล ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด

ราคา1,900 - 1,900 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย

ราคา1,900
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI)
2 ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก(Chest X- ray)
3 ตรวจการทำงานของตับ(SGOT , SGPT,Alk)
4 ตรวจการทำงานของไต(Bun,Cretinine)
5 ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function Test )

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->