Package Sleep test สำหรับเด็ก

ลูกน้อยคุณนอนกรนเสียงดังผิดปกติรึเปล่า หรือมีอาการหายใจลำบาก ควรระวังว่าอาจจะเป็นภาวะโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นได้ การตรวจ Sleep test สำหรับเด็ก เป็นการตรวจวิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

ราคา17,000 - 17,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช อาคาร 4 ชั้น 2, โทร.02-561-1111 ต่อ 4221, 4222

รายละเอียดแพคเกจ

Package Sleep test สำหรับเด็ก

ราคา17,000
รายการ
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) ใช้เวลาในการตรวจช่วงเวลานอน (กลางคืน 12 ชั่วโมง)
- สำหรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 1-14 ปี
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหาร 2 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. นัดหมายการตรวจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร 4 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. โทร 02-561-1111 ต่อ 4221, 4222

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0