ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

รพ.วิภาวดี มีบริการออกใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ ตาม คร.5 สำหรับลูกเรือที่ต้องการขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตคนประจำเรือ

ราคา2,400 - 2,400 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-5611111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

ราคา2,400

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ - ตรวจความผิดปกติของปอด และหัวใจ โดยการ X-ray - ตรวจสายตาอาชีวอนามัย - การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - การตรวจเลือด ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ - เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการตรวจ 2 ชั่วโมง เงื่อนไขในการรับบริการ1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ2. สามารถรับผลกลับได้ภายในวันตรวจ3. กรุณาเตรียมเอกสารบัตรประชาชน Passport และ Seaman book มาในวันตรวจ4. กรณีสวมแว่น ผู้รับบริการควรนำแว่นมาในวันตรวจ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคานี้สามารถใช้และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->