ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

รพ.วิภาวดี มีบริการออกใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ ตาม คร.5 สำหรับลูกเรือที่ต้องการขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตคนประจำเรือ

ราคา3,100 - 3,100 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-5611111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

ราคา3,100

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้- ตรวจความผิดปกติของปอด และหัวใจ โดยการ X-ray- ตรวจสายตาอาชีวอนามัย- การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน- การตรวจเลือด ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด- ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ-ตรวจทันตกรรม- เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการตรวจ 2 ชั่วโมงเงื่อนไขในการรับบริการ1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ2. สามารถรับผลกลับได้ภายในวันตรวจ3. กรุณาเตรียมเอกสารบัตรประชาชน Passport และ Seaman book มาในวันตรวจ4. กรณีสวมแว่น ผู้รับบริการควรนำแว่นมาในวันตรวจ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0