Package Sleep test สำหรับผู้ใหญ่

คนข้างๆ คุณนอนกรนเสียงดัง จนคุณนอนไม่ได้ แต่นั้นอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ เขาอาจมีภาวะหายใจลำบาก หรือเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหรือไม สามารถตรวจ Sleep Test ดูได้ เป็นการตรวจวิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับในผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น

ราคา9,000 - 31,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม โทร.02-561-1111 ต่อ 1214

รายละเอียดแพคเกจ

Package 1 : Package Sleep test (standard)

ราคา16,000

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) ใช้เวลาในการตรวจช่วงเวลานอน (กลางคืน 12 ชั่วโมง)

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

Package 2 : Sleep test + EEG ตรวจโรคลมชักขณะหลับ

ราคา31,000

เหมาะสำหรับ ผู้มีอาการเคลื่อนไหวรุนแรงในขณะหลับ มีเหวี่ยงแขน-ขาอย่างรุนแรง บางครั้งก็ตกเตียง อาจมีภาวะผิดปกติในสมองได้ หรือผู้ใหญ่ที่มีนอนละเมอ ก็อาจเป็นอาการลมชักขณะหลับได้การตรวจนี้จะทำให้ ทราบถึงสาเหตุ ของการเกิดอาการและทำให้อายุรแพทย์ระบบประสาทสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาในการตรวจช่วงเวลานอนหลับ (กลางคืน12 ชั่วโมง)

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าแพทย์อ่านผล EEG ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ค่าบริการโรงพยาบาล

Package 3 : Sleep test การตรวจโรคลมหลับ MSLT (Multiple Sleep Latency Test)

ราคา22,000

เพื่อประเมินความง่วงนอนผิดปกติ ในเวลากลางวัน, ทั้งที่กลางคืนก็นอนหลับได้ดีในบางราย มีอาการหัวเราะหรือขำแล้วอ่อนแรงทั้งตัว ในบางรายมีอาการผีอำหรือฝันร้ายบ่อยๆ โดยวิธีการตรวจ Sleep test ในช่วงกลางคืนแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมในช่วงกลางวันโดยให้โอกาสผู้ป่วย นอนหลับระหว่างวัน 4 – 5 ครั้ง โดยห่างกันครั้งละ 2 ชั่วโมง และนอนหลับครั้งละประมาณ 20 นาทีใช้เวลาในการตรวจตั้งแต่ 6 โมงเย็น – 6 โมงเย็น ของอีก 1 วัน (24 ชั่วโมง)

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

Package 4 : Sleep test ตรวจการตื่นตัว MWT (Maintenance of Wakefulness Test)

ราคา13,000

ใช้ประเมินความสามารถในการตื่นของผู้ทดสอบใน สถานการณ์ที่ง่วงนอนได้ง่าย และดูว่าผู้ทดสอบตื่นได้เร็วแค่ไหนซึ่งจะตรวจในบุคลากรที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดอันตราย สูงหากเกิดความง่วงในการทำงาน เช่น นักบิน, พนักงานขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารประจำทาง ระยะไกล

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

Package 5 : Sleep test (standard) สำหรับผู้ป่วย IPD กรณีย้ายห้องตรวจ

ราคา12,000

ใช้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลอยู่แล้ว (ห้องเดียว ขนาดปกติ) และแพทย์ผู้ตรวจประเมินต้องใช้ห้องขนาดใหญ่ในการตรวจเพื่อที่ให้ผู้ทดสอบสามารถนอนหลับได้ตามปกติ ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยว ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

Package 6 : Sleep test (standard) สำหรับผู้ป่วย IPD กรณีใช้ห้องเดี่ยวเดิม

ราคา9,000

ใช้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลอยู่แล้ว (ห้องเดี่ยวขนาดปกติ) และแพทย์ผู้ตรวจประเมินแล้วว่า สามารถนอนห้องเดิมได้ในการตรวจเพื่อทำให้ผู้ทดสอบ สามารถนอนหลับได้ตามปกติ ขณะมีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล ขณะทำ Sleep test

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- รวมค่าแพทย์และ ค่าอ่านผลการตรวจ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการ รพ. แล้ว
- ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง