โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ SENIOR PROGRAM

ถึงเวลาแล้วรึยังที่จะต้องดูแลพ่อ และแม่ คนสำคัญของคุณ เพื่อให้ท่านได้อยู่กับคุณไปอีกนาน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ทำกิจวัตรประจำวันที่ท่านชอบได้อย่างเต็มที่ ใส่ใจดูแลท่านด้วย โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior ชาย-หญิง อายุมากกว่า 60 ปี แทนความรัก ความห่วงใยต่อท่าน

ราคา16,000 - 19,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110-11

รายละเอียดแพคเกจ

1. โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior ชาย อายุมากกว่า 60 ปี

ราคา16,000
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
3.ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint
Examination
4.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
6.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
7.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
8.ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine
9.ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin, Direct Bilirubin,TotalProtein,Albumin,Globulin
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol,Triglyceride,HDL-C,LDL-C
11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
12.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
13.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
14.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
15.ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood
16.ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
17.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray
18.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
19.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts
20.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
21.ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI
22.ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO
23.คูปองอาหาร
24.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : 1.กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
2.ระยะเวลาบริการ 3-4 ชั่วโมง
3.กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

2. โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior หญิง อายุมากกว่า 60 ปี

ราคา19,000
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
3.ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint Examination
4.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
6.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
7.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
8.ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine
9.ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin, Direct Bilirubin, TotalProtein,Albumin,Globulin
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol, Triglyceride,HDL-C,LDL-C
11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
12.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
13.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
14.ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood
15.ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
16.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray
17.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
18.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts
19.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
20.ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI
21.ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO
22.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ Digital Mammogram / Ultrasound
23.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer Screening (ThinPrep / SurePath)
24.คูปองอาหาร
25.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ


หมายเหตุ : 1.กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
2.ระยะเวลาบริการ 3-4 ชั่วโมง
3.กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.66 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->