Package ผ่าตัดเส้นเลือดขอดด้วยเครื่อง Radiofrequency Generator

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดด้วยเครื่อง Radiofrequency Generator เป็นการผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ทันสมัย พักฟื้นเร็ว และมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก

ราคา99,900 - 135,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0-2561-1111 ต่อ 4142-3

รายละเอียดแพคเกจ

1. Package OPD case 1 ขา

ราคา99,900
ครอบคลุมรายการดังนี้
- ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- ค่า Ultrasound ขณะผ่าตัด
- ค่ายากลับบ้าน รวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีแผลผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)

ไม่ครอบคลุมรายการดังนี้
- การตรวจประเมินร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ Ultrasound Doppler

2. Package OPD case 2 ขา

ราคา125,000
ครอบคลุมรายการดังนี้
- ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- ค่า Ultrasound ขณะผ่าตัด
- ค่ายากลับบ้าน รวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีแผลผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)

ไม่ครอบคลุมรายการดังนี้
- การตรวจประเมินร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ Ultrasound Doppler

3. Package IPD case แบบ 1 ขา

ราคา115,000
ครอบคลุมรายการดังนี้
- ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
- ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- ค่า Ultrasound ขณะผ่าตัด
- ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 1 คืน
- ค่าบริการพยาบาล
- ค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่ายากลับบ้านรวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีแผล ผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)

ไม่ครอบคลุมรายการดังนี้
- การตรวจประเมินร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ Ultrasound Doppler , EKG, Chest X-Ray หรือ เจาะเลือด
- ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ อาทิ อายุรแพทย์
- ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
- การนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยลดเฉพาะค่าห้องพัก 15%
แต่อย่างไรก็ตามในการผ่าตัดเส้นเลือดด้วยเครื่อง Radiofrequency Generator จะสามารถเข้าใน Package หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้น

4. Package IPD case แบบ 2 ขา

ราคา135,000
ครอบคลุมรายการดังนี้
- ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด
- ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- ค่า Ultrasound ขณะผ่าตัด
- ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 1 คืน
- ค่าบริการพยาบาล
- ค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่ายากลับบ้านรวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีแผล ผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)

ไม่ครอบคลุมรายการดังนี้
- การตรวจประเมินร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ Ultrasound Doppler , EKG, Chest X-Ray หรือ เจาะเลือด
- ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ อาทิ อายุรแพทย์
- ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตแต่อย่างไรก็ตามในการผ่าตัดเส้นเลือดด้วยเครื่อง Radiofrequency Generator จะสามารถเข้าใน Package หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้น

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0