Package วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

ขึ้นชื่อว่า ผู้หญิงแล้ว ย่อมมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกสูง จึงควรป้องกันไว้ก่อน ตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กสาว 9 ปี ไปจนถึง 45 ปี และรวมไปถึงคุณผู้ชายที่มีความเสี่ยง ซึ่งวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้ สามารถป้องกันเชื้อ HPV ได้มากกว่า 90%

ราคา13,500 - 19,500 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูติ – นรีเวช โทร.02-5611111 ต่อ 2220

รายละเอียดแพคเกจ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก อายุ 9 – 15 ปี 2 เข็ม

ราคา13,500
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) สำหรับเด็ก อายุ 9 – 15 ปี 2 เข็ม
- ชนิด 9 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่ 6,11,16,18,31,33,34,45,52 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 9 – 45 ปี ป้องกันเชื้อ HPV ได้มากกว่า 90%
- รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์และค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 15 ปี 3 เข็ม

ราคา19,500
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) สำหรับผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 15 ปี 3 เข็ม
- ชนิด 9 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่ 6,11,16,18,31,33,34,45,52 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 9 – 45 ปี ป้องกันเชื้อ HPV ได้มากกว่า 90%
- รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์และค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์และค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->