โปรโมชั่น Deliver Good Health for the New Year 2021 โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง และ โปรแกรมตรวจพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง และ โปรแกรมตรวจพิเศษ 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง 1.1 การตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-prep) ราคา 1,590 บาท 1.2 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-prep )Plus Vaginal Ultrasound) ราคา 2,590 บาท 1.3 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening ( Thin Prep/ Liqui-prep )Plus HPV Screening) (Cervical Cancer Screening ( Thin Prep Aptina HPV ระดับ mRNA )Plus HPV Screening ราคา 2,990 บาท 1.4 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening ( Thin Prep/ Liqui-prep )Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound) ราคา 4,590 บาท 1.5 ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิติลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling) ราคา 3,190 บาท 1.6 ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่ ราคา 3,500 บาท 1.6.1 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound) 1.6.2 ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4) 2. โปรแกรมตรวจพิเศษ 2.1 การตรวจความหนาแน่นกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts) ราคา 1,700 บาท 2.2 การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เบื้องต้น (MRI Screening whole spine) ราคา 6,000 บาท 2.3 การตรวจสมองเสื่อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น (MRI Brain check – up) ราคา 7,000 บาท 2.4 ตรวจความหนาแน่นกระดูกทั้งตัว (BMD Whole Body check - up) ราคา 3,000 บาท 2.5 ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium) ราคา 4,000 บาท

ราคา1,590 - 7,000 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกรังสีวินิจฉัย โทร.02 – 5611111 ต่อ 2021,2022

รายละเอียดแพคเกจ

โปรโมชั่น Deliver Good Health for the New Year 2021 โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง และ โปรแกรมตรวจพิเศษ

ราคา1,590
โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง และ โปรแกรมตรวจพิเศษ


1. โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง

1.1 การตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก

(Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-prep) ราคา 1,590 บาท

1.2 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก

(Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-prep )Plus Vaginal Ultrasound) ราคา 2,590 บาท

1.3 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

(Cervical Cancer Screening ( Thin Prep/ Liqui-prep )Plus HPV Screening)

(Cervical Cancer Screening ( Thin Prep Aptina HPV ระดับ mRNA )Plus HPV Screening ราคา 2,990 บาท

1.4 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening ( Thin Prep/ Liqui-prep )Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound) ราคา 4,590 บาท

1.5 ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิติลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

(Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling) ราคา 3,190 บาท

1.6 ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่ ราคา 3,500 บาท

1.6.1 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound)

1.6.2 ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4)2. โปรแกรมตรวจพิเศษ

2.1 การตรวจความหนาแน่นกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts) ราคา 1,700 บาท

2.2 การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เบื้องต้น (MRI Screening whole spine) ราคา 6,000 บาท

2.3 การตรวจสมองเสื่อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น (MRI Brain check – up) ราคา 7,000 บาท

2.4 ตรวจความหนาแน่นกระดูกทั้งตัว (BMD Whole Body check - up) ราคา 3,000 บาท

2.5 ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium) ราคา 4,000 บาท

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->