Package สุขภาพหัวใจ

หัวใจ เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญสำหรับคุณ อย่าใช้งานเขามากเกินไป จนล้า และเหนื่อยเกินไป จนแสดงอาการผิดปกติออกมา ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับหัวใจ ด้วย Package ตรวจสุขภาพหัวใจ ที่รวบรวมการตรวจพิเศษเฉพาะ และตรงกับความเสี่ยงของแต่ละคน

ราคา12,900 - 17,800 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ 0-2561-1111 ต่อ 1322-3

รายละเอียดแพคเกจ

1. Healthy Heart Program

ราคา12,900

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist) 
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) 
4. ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C) 
5. ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR) 
6. ตรวจหากรดยูริค (Uric acid) 
7. ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT) 
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides) 
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol) 
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) 
12. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Microalbumin,Urine Exam)
13. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray) 
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) 
15. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) 
16. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test ) 
17. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) 
18. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT) 
19. คูปองอาหาร

2. Heart - Platinum Program

ราคา17,800

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist) 
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) 
4. ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C) 
5. ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR) 
6. ตรวจหากรดยูริค (Uric acid) 
7. ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT) 
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides) 
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol) 
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) 
12. การตรวจหาอัตราความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือด(hs-CRP) 
13. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Microalbumin,Urine Exam)
14. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray) 
15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) 
16. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) 
17. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test) 
18. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) 
19. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT) 
20. ตรวจแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ (Calcium score) 
21. คูปองอาหาร

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์หัวใจ 0-2561-1111 ต่อ 1322-3

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<