Package สุขภาพหัวใจ

หัวใจ เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญสำหรับคุณ อย่าใช้งานเขามากเกินไป จนล้า และเหนื่อยเกินไป จนแสดงอาการผิดปกติออกมา ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับหัวใจ ด้วย Package ตรวจสุขภาพหัวใจ ที่รวบรวมการตรวจพิเศษเฉพาะ และตรงกับความเสี่ยงของแต่ละคน

ราคา3,200 - 16,900 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ 0-2561-1111 ต่อ 1322-3

รายละเอียดแพคเกจ

Healthy Heart Program

ราคา6,900
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและสมาชิกใน ครอบครัว มีประวัติ โรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันสูง หรือความดันโลหิต
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4.ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
7.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
13.ตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbumin in Urine)
14.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
16.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test)
17.คูปองอาหาร

Heart screening Program

ราคา9,400
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง วูบ หน้ามืด หัวใจเต้นช้าและสมาชิกใน ครอบครัวมีประวัติ โรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันสูง หรือความดันโลหิต
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4.ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
7.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
13.ตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbumin in Urine)
14.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
16.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
17.คูปองอาหาร

Heart Platinum Program

ราคา16,900
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นผู้ที่มีประวัติ โรคเรื้อรังและต้องการตรวจหัวใจ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4.ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
7.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12.การตรวจหาอัตราความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือด(hs-CRP)
13.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
14.ตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbumin in Urine)
15.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
16.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
17.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
18.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test)
19.ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
20.ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
21.ตรวจแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ (Calcium score)
22.คูปองอาหาร

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->