รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน โดย นพ.พริษฐ์ วาจาสิทธิศิลป์ สูติ-นรีเวชประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอปวดหัว อันตรายอย่างไร นพ.พงศกร ตนายะพงศ์ อายุรแพทย์ระบบประสาท และสมองประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอมะเร็งตับ โดย นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ รู้จัก วัคซีนมะเร็งปากมดลูก โดย วิทยากร พญ.พีระพรรณ พันธ์ภักดีคุณ สูตินรีแพทย์ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ มะเร็งปากมดลูก โดย พญ.อุษณีย์ ฉัตรโชติวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง นารีวิทยา รพ.วิภาวดี