การเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่ว่า จะไปฉีดกันได้เฉยๆ ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย

 1. ในบ้านที่พักอาศัยอยู่ มีเด็กเล็กพักอาศัยอยู่หรือมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยหรือไม่
 2. ท่านมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่
 3. การใช้ยาปัจจุบัน มียาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือยาที่มีผลกดภูมิคุ้มกันหรือไม่
 4. แพ้ ไข่/ไก่ หรือไม่
 5. ตั้งครรภ์ อยู่หรือไม่

รายละเอียดของผลข้างเคียงและข้อห้ามต่างๆ

1. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนนี้ คือ อาจมีผลดังนี้

 • อาการเฉพาะที่ เช่น แดง บวม ปวด ตุ่มนูน
 • มีไข้ รู้สึกไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อและอาการอื่น ๆ (มักเป็นในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน) อาจเริ่มมีอาการภายใน 6-12 ชม. อาจเป็นนานประมาณ 1-2 วัน โดยไม่ต้องรับการรักษา
 • ลมพิษ หอบหืด และ Systemic anaphylaxis จากการแพ้โปรตีนของไข่ ซึ่งพบได้น้อยมาก

2. ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้วัคซีนนี้ในผู้ที่มีประวัติการแพ้โปรตีนจากไข่ โปรตีนจากไก่
 • เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปหากมีไข้หรือเป็นโรคเฉียบพลัน
 • เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปในผู้ที่เจ็บป่วยจาก Neurologic Disorders
 • ไม่ให้วัคซีนนี้ในผู้ที่มีประวัติ Guillain Barre Syndrome (GBS)
 • การให้วัคซีนในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในการสร้างแอนติบอดี้ ไม่ว่าสาเหตุใด จากกรรมพันธุ์ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  หรือกำลังได้รับการรักษาด้วยสารกดภูมิคุ้มกัน อาจทำให้ไม่ได้ Antibody response อย่างที่คาดหวัง

การให้วัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ 100% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัสทุกปี
ด้วยความปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลวิภาวดี