Q&A วัคซีนModerna ทั้งLotsที่จะมาไตรมาส 4/2564และLotsที่จะมาไตรมาส1/2565

Q&A วัคซีนModerna ทั้งLotsที่จะมาไตรมาส4/2564 และ Lotsที่จะมาไตรมาส1/2565

1. หลังจากฉีดวัคซีนModernaแล้วจะมีอาการอย่างไร

คำตอบ อาการจะขึ้นกับแต่ละท่าน อาการพื้นฐานที่พบได้ทั่วไป มีปวดบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ ทานยาลดไข้บรรเทาอาการได้

            - พบบ่อยมาก (> 1/10) : ปวดศีรษะ, ต่อมน้ำเหลืองโต, คลื่นไส้อาเจียน, ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ, มีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย หนาวสั่น ไข้ มีอาการบวมบริเวณที่ฉีดยา

           - พบบ่อย (>1/100 ถึง <1/10) : ผื่น, มีผื่นแดงบริเวณที่ฉีดยา, มีผื่นลมพิษ บริเวณที่ฉีดยา, มีผื่นบริเวณที่ฉีดยา

           - พบไม่บ่อย (> 1/1,000 ถึง <1/100) : มีอาการคันบริเวณที่ฉีดยา

           - พบได้น้อย (>1/10,000 ถึง < 1/1,000) : มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อส่วนปลายบริเวณใบหน้าแบบเฉียบพลัน,อาการหน้าบวม

 

           Reference: Moderna COVID-19 Vaccine EUPI March/2021 (Final EMA approved version) Created on 20-Mar-2021 (Initial Registration)

 

2.ไตรมาสที่ 1 ที่สั่งเข้ามาเป็นวัคซีน gen1 หรือ gen2

คำตอบ วัคซีนที่ผลิตในปี 2565 คือ Gen 2 แต่ไตรมาสที่ 1 ที่ส่งเข้ามาต้องตรวจสอบ ณ เวลานั้นว่าผลิตปีไหน ตามข้อมูลจากองค์การเภสัชไตรมาส 1 นี้ยังเป็น Gen 1

 

3. ต้องอายุเท่าไรจึงฉีดได้ต่ำกว่า 18 ปี ฉีดได้หรือยัง คนท้องฉีดต้องฉีดอย่างไร มีข้อห้ามโรคประจำตัว อะไรบ้าง

คำตอบ อย.กำลังอนุญาตให้ผู้มีอายุ 12-18 ปีฉีดวัคซีนModernaได้ ส่วนสตรีตั้งครรภ์ควรเกิน 12 สัปดาห์จึงจะฉีดวัคซีนได้ ข้อห้ามโรคประจำตัวไม่มี ท่านที่มีความกังวลใจควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่

- Covid-19 Vaccine Moderna มีข้อบ่งใช้สำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงอายุ 12-18 ปี กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากอย.ประเทศไทย คาดว่าเร็วๆนี้จะได้รับการอนุมัติ

- หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดโรคโควิด 19 รุนแรงกว่าหญิงไม่ตั้งครรภ์ และอาจทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนดได้ แม้ว่าวัคซีนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ แต่การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบว่าวัคซีนจะมีผลอันไม่พึงประสงค์ต่อการตั้งครรภ์ จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อฉีดวัคซีนได้หลังไตรมาสแรก (หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์) ส่วนหญิงให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้ (ข้อมูลจากแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด โดยกรมควบคุมโรค สิงหาคม 2564)

 

- ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำ ดังนี้

1) ให้หญิงตั้งครรภ์พิจารณาขอรับวัคซีนโควิด 19 ภายใต้คำนำนำของแพทย์ แต่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนในหญิงที่มีอายุครรภ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่อาจมีผลกระทบต่อความพิการแต่กำเนิดของทารก โดยสามารถฉีดได้ทั้งทุกวัคซีนที่มีการรับรองให้ใช้ในผู้ใหญ่ทั่วไป ทั้งของ Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer และ Moderna โดยควรให้ตามกำหนดที่แนะนำในคนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์

2) สตรีที่วางแผนตั้งครรภ์

ไม่ต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19

ไม่ห้ามตั้งครรภ์ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนโควิด 19 จะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตร

ไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์ เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ภายหลังฉีดวัคซีน

- ข้อห้าม: แพ้วัคซีนโควิด 19 ครั้งก่อนรุนแรง หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

- ข้อควรระวัง : โรคเรื้อรังที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้กำเริบ หรืออาการยังไม่คงที่ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด หัวใจ ประสาท มะเร็ง หรือโรคที่ต้องใช้ยากดภูมิขนาดสูง ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนรับวัคซีน กรณีมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันควรพิจารณาเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหาย

4. การฉีดวัคซีน Moderna สำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง สามารถฉีดได้กี่เข็ม เว้นระยะเท่าไร

คำตอบ จำนวนเข็ม และระยะเวลาขึ้นกับชนิดของแต่ละวัคซีนที่ได้รับมาก่อนหน้าวัคซีน Moderna ควรฉีดเข็มเดียวห่างจากเข็มที่ 2 หากเป็น ชิโนแวค ให้ห่าง 3 เดือน หากเป็นแอสตร้าให้เว้น 6 เดือน (ดูได้จากคำแนะนำในการได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ใน page)

5. ฉีด Pfizer เข็ม 1 มาแล้ว เข็ม 2 และ 3 กระตุ้นด้วย Moderna ได้ไหม

คำตอบ ให้ฉีด Moderna เป็นเข็มที่ 2 ก็เพียงพอ ไม่ต้องกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3  เพราะไม่มีข้อมูล แนะนำให้ฉีดเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม จากนั้นอาจฉีดอีก 1 เข็ม เป็นเข็มกระตุ้น โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 8 เดือนจากเข็มที่ 2 ของวัคซีนชนิด mRNA (อยู่ระหว่างการพิจารณาประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดย US FDA และ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

6.หากฉีดวัคซีนสูตรไขว้มาแล้วต้องการฉีดกระตุ้น mRna ฉีดได้หรือไม่

คำตอบ ได้ โดยให้เว้นระยะ 3-6 เดือน

7. เข็มกระตุ้นต้องเว้นระยะห่าง 3-6 เดือน ถ้าฉีดไวกว่านั้นจะเกิดผลข้างเคียงยังไง

คำตอบ ไม่มีรายงานบอก

8. วัคซีน AstraZeneca กับ Moderna อย่างล่ะเข็มสามารถป้องกันเชื้อDeltaได้ไหม

คำตอบ ไม่มีรายงานบอก

9. ถ้าฉีด Sinovac เข็ม 1 AstraZeneca เข็ม 2 จะฉีด Moderna ทั้ง 2 เข็มได้ไหม

คำตอบ ไม่มีรายงาน แต่แพทย์แจ้งว่าไม่มีความจำเป็น ควรห่างเกิน 6 เดือน หรือตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

จากข้อมูล ณ ปัจจุบัน ข้อมูลการฉีดวัคซีนแบบไขว้สูตรนี้ยังน้อยมากในแง่ของภูมิตอบสนอง ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีน Moderna เพิ่ม อาจพิจารณารับการฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม เป็นเข็มที่ 3 หลังรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป 

10.รักษาโควิด-19หายแล้ว จะฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เข็ม 1, 2 ได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม หากป่วยเป็นโรคโควิด 19 ให้ฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้เพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือนหลังจากเริ่มป่วย คนที่เคยได้ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่ต้องฉีดเพิ่มอีก 

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาโดยการใช้ Monoclonal Antibodies หรือ Convalescent Plasma ให้รออย่างน้อย 90 วันหลังการรักษาจึงรับวัคซีนได้

11. ถ้าฉีด Sinopharm ครบ 2 เข็ม จะฉีด Moderna อีก 2 เข็มได้ไหม ต้องฉีดเว้นระยะห่างจาก Sinopharm เท่าไหร่

คำตอบ ให้เว้นระยะ 3-6 เดือน จึงรับ Moderna เพียง 1 เข็ม 

ในประเทศที่ได้ sinovac หรือ sinopharm เป็นหลักมาก่อน เช่น บาเรน ตุรกี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แนะนำให้ฉีดเข็ม 3 เป็นวัคซีน mRNA หลังจากรับวัคซีนเชื้อตายเข็ม 2 แล้วประมาณ 6 เดือน (https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-booster-factbox-idUSKBN2FK12K)

การฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย Moderna 1 เข็ม โดยอาจพิจารณาฉีดกระตุ้นเพิ่มเติมหลังฉีดวัคซีนเชื้อตายเข็มที่ 2 ไปแล้ว 3-6 เดือนเป็นต้นไป หรืออาจพิจารณารับการฉีดด้วย Moderna 2 เข็ม ถ้ารับวัคซีนเชื้อตายไปแล้ว 2 เข็ม นานเกิน 6 เดือน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

12. ทางโรงพยาบาลจะเก็บวัคซีน Moderna ให้นานที่สุดแค่ไหน

คำตอบ หลังจากวัคซีนถึงประเทศไทยสามารถเก็บที่องค์การเภสัชได้นาน 6 เดือนที่ ลบ 70 องศา 

13. ถ้าวัคซีนมาแล้วอัตราการฉีดของ รพ. ฉีดได้วันละกี่คน

คำตอบ รพ.วิภาวดี ประมาณการไว้ว่าสามารถฉีดวัคซีนได้ 3,000 คน/วัน

14.จองของไตรมาส 4 ไปแล้ว ต้องจองอันใหม่นี้อีกหรือไม่

คำตอบ ไม่ต้องจองใหม่

15.จองและจ่ายเงินไปแล้ว ต้องจองอันใหม่เป็นเข็มกระตุ้นไหม วัคซีนไตรมาส 4 ยกยอดมาฉีดในไตรมาส 1 ได้ไหม วัคซีนเก็บไว้ได้นานกี่เดือน

คำตอบ ได้ ต้องดูว่าวัคซีนเข้ามาเดือนอะไร วัคซีนเก็บได้นาน 6 เดือน

16.วัคซีนไตรมาส 1 จะเข้ามาจริงหรือไม่ เพราะไตรมาส4 ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดเลย

คำตอบ รพ.วิภาวดียังเป็นกำหนดการเดิมจากองค์การเภสัชกรรมส่งภายในไตรมาส 4 ไม่เกิน ธ.ค.64นี้ แต่หากมีความล่าช้ากว่านั้นขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมกับบริษัทผู้แทนจำหน่ายเป็นปัจจัยที่รพ.ควบคุมไม่ได้

17. กรณีโอนสิทธิ์จะต้องใช้หลังฐานอะไรหรือเปล่า การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สามารถทำได้อย่างไร หากระบบปิดหรือต้องการเปลี่ยนกระชั้นชิด สามารถมาที่โรงพยาบาลได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ การโอนสิทธิ์ สามารถทำได้โดยมีหนังสือโอนสิทธิ์ลงลายมือชื่อมาทั้ง 2 ฝ่าย (ฉบับจริง) แนบสำเนาบัตรประชาชน ทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมเซ็นรับรองสำเนา และเอกสารใบจองซื้อแพ็คเกจวัคซีน Moderna โดยติดต่อส่งเอกสาร มาทำที่ รพ. ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ Moderna Vaccine Center สำนักงานชั้น 4 อาคาร 2

**หมายเหตุ: การโอนสิทธิ์ให้คนอื่นฉีด ท่านสามารถโอนสิทธิ์การฉีดได้ โดยห้ามมิให้โอนเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หากเกิดความเสียหายใดๆ รพ.จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

18. หากไม่กรอกชื่อในระบบจะมีปัญหาหรือไม่

คำตอบ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลผู้ฉีดเข้ามาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เพื่อการนัดหมายวันที่ฉีดเมื่อวัคซีนมาถึงโรงพยาบาล

19.การคืนเงินสามารถเช็คได้อย่างไร เรียงตามการคืนเงินแบบใด (บางท่านได้เงินคืนแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าของโรงพยาบาลหรือไม่ เพราะในระบบการคืนเงินส่วนต่างก็ขึ้นกำลังดำเนินการ ไม่ได้ขึ้นว่าการคืนเงินเสร็จสมบูรณ์)

คำตอบ - เช็คได้: ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ว่าจะให้ส่งทาง sms และทาง E-Mail

            -การคืนเงินเรียงลำดับตามลูกค้ากรอกข้อมูลส่งเข้ามาให้และทางธนาคารจะส่งคืนเงินเป็นล็อต ๆ

            -หากทางธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งทางลิงค์ว่า “รายการสำเร็จ”

20. หากจอง ณ ช่วงเวลานั้นจะได้ตามที่จองหรือไม่ และในเรื่องวันนัดฉีดทางโรงพยาบาลจะแจ้งผ่านทางช่องทางใด เช่น ในระบบ /sms / อีเมล

คำตอบ จองไตรมาส 4 ปี 2564 จะได้รับวัคซีนภายในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 หรือผู้ประสงค์เลื่อนฉีดได้ไม่เกิน พ.ค. 2565 และจองในไตรมาส 1 ปี 2565 จะได้รับวัคซีนภายในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2565 รพ.จะแจ้งวันนัดหมายของท่านผ่านSMS