Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna

 Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna

1.วัคซีนโควิด ยี่ห้อ Moderna จะเข้ามาประมาณไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 คือ ตค.-ธค.64 แต่คาดว่าจะมาภายในเดือนตุลาคม 2564

2.โรงพยาบาลเอกชนทุก รพ.จะได้รับวัคซีน Moderna พร้อมๆกัน จากองค์การเภสัช

3.รพ.สามารถออก ใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีน Moderna ครบ 2 เข็มได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แต่ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์จะมีค่าใช้จ่าย (ประมาณ 500 บาท)

4.ราคาวัคซีน ขายเป็น แพคเกจละ 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท

5.กรุณายืนยันและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เท่านั้น

6.Passport covid ของไทย ให้นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้ มาจาก รพ เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม พร้อม passport และ เงิน 50 บาท ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ/Travel Clinic สถาบันบำราศและ สปคม.(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค) มี 3 ที่ เท่านั้น ที่ออกให้ได้

7.รพ.เปิดจองแพคเกจ ต่อ 2 เข็ม  ราคา 3,300 บาท โดยคนไข้จะต้องรับผิดชอบในการหาผู้ร่วมฉีดกรณีต้องการฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียว  ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีประกันค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท และกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท โดยต้องพิสูจน์สาเหตุว่าต้องมาจากการฉีดวัคซีน Moderna

8. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีนไม่มีพบแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัวต้องได้รับคำแนะนำหรือพบแพทย์ประจำของท่านมาก่อน ในวันรับวัคซีนจะมีแพทย์คอยดูแลอยู่ในวันที่ฉีด

9.การฉีดวัคซีน Moderna สำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง สามารถฉีดได้ 1 เข็ม หลังรับวัคซีน จากภาครัฐ (ซิโนแวค หรือ แอสตร้า เซเนก้า)เข็มที่ 2 มาแล้วกี่เดือน 3-6 เดือน

10.ถ้าฉีดวัคซีน ซิโนแวคมาแล้ว 1 เข็ม ตามด้วย Moderna ได้ไหม

ไม่แนะนำ เนื่องจากเป็นการผลิตวัคซีน ด้วยเทคนิค คนละแบบกัน (ซิโนแวคผลิตจากเชื้อตาย แต่ modernaเป็นการผลิตจากเชื้อเป็น mRNA )

11.ถ้าฉีดวัคซีน แอสตร้า เซเนก้า มาแล้ว 1 เข็ม ตามด้วย Moderna ได้ไหม

แนะนำ ควรฉีดวัคซีน ยี่ห้อเดียวกัน 2 เข็ม ให้ครบก่อนจะดีกว่า แม้ว่าจะมีการรายงานว่า สามารถฉีดวัคซีนเชื้อเป็น mRNA ต่างยี่ห้อกันได้ เช่น ฉีด แอสตร้า เซเนก้า แล้วตามด้วย Moderna แต่อาจมีผลข้างเคียงได้ และยังมีการทดลองกันเรื่อยๆ ในต่างประเทศ  แต่ถ้าคนไข้ยืนยัน อยากฉีดต่างชนิดกัน ต้องปรึกษาแพทย์ ให้แพทย์ทำการรับรอง

12.วัคซีน Moderna ฉีดได้ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่และมีข้อห้ามโรคประจำตัว อะไรบ้าง

อายุ 18 ปี ขึ้นไป โรคประจำตัว ทั่วไปฉีดได้ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ กรณีคนที่มีโรคประจำตัวที่หลายโรค และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ประจำที่ท่านรักษา

13.ชาวต่างชาติ ที่มี Workpermit ในไทย สามารถจองซื้อได้

14.ลำดับการฉีดวัคซีน เป็นไปตาม ลำดับการจ่ายเงิน และจะแจ้งลำดับแก่ท่าน คนไข้ อยากเลื่อนการฉีดวัคซีนออก เพื่อรอเวลาได้

15.หลักฐานการโอนเงิน ทั้งหมด มีแบบอัตโนมัติ (ทาง Website) แบบทยอยส่ง E-mail 

16.วัคซีน ราคานี้รวมประกัน กรณีเจ็บป่วย ไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท

17.โมเดอร์นาฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่   12 ปี ขึ้นไปโดยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

18.วัคซีนจะเริ่มฉีดเมื่อไหร่  เริ่มฉีดได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม

19.วัคซีนโมเดอร์นามีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน ความดัน ภูมิแพ้ หัวใจ หลอดเลือดสมองฉีดได้หรือไม่?  สามารถฉีดได้ค่ะ

20.คนที่กำลังคุมกำเนิดด้วยการกินยา ฉีด หรือฝังยาสามารถรับวัคซีนโควิดได้

21.คนดื่มชา  กาแฟเป็นประจำ ก่อนฉีดวัคซีนโควิดไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยงเพราะคาเฟอีนในชา  กาแฟ  มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ

22. ต่างชาติที่ไม่มี Workpermit แต่ตอนนี้อยู่ในไทย ลงทะเบียนจองได้ไหมคะ  จองได้ค่ะแต่ต้องมี Passport

23.คนฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดได้ ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงให้เว้น 1 สัปดาห์

24.ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิดออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรหักโหมกว่าที่เคยทำปกติถ้ามีไข้ให้งดก่อน

25.คนแพ้อาหารทะเล สามารถฉีดวัคซีนได้

26. ต้องมาฉีดที่รพ.วิภาวดี(กรุงเทพมหานคร) ใช่หรือไม่หรือมีฉีดที่สาขาอื่นได้หรือเปล่าใช่ค่ะ ต้องเข้ามารับวัคซีนที่รพ.วิภาวดีเท่านั้นรพ.วิภาวดี ไม่มีสาขา

27.กรณีสั่งซื้อวัคซีน Moderna เป็นองค์กรสามารถทำได้ แต่ยังยืนราคาที่ Package ละ 3,300 บาท มีใบเสร็จรับเงินแบบใบกำกับภาษีได้ ติดต่อฝ่ายขายตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร โทร.0-2561-1111 ต่อ 2150, 2151

28.ระยะเวลาที่ไม่สามารถมีวัคซีนได้และคืนเงินให้ คือ 31 ธค.2564

29.วัคซีนเก็บไว้ได้ถึง 6 เดือน (เก็บได้ถึงประมาณ กพ.65 หรือขึ้นอยู่กับอายุของวัคซีนที่ได้มาจากองค์การเภสัช) วัคซีนอาจมาเป็น lots lots คืออาจทยอยได้รับ ไม่ใช่มาครั้งเดียว

30.ทำไมต้องชำระเงินก่อน  เพราะการจองและชำระเงิน เนื่องจาก รพ.ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง โรงพยาบาลต้องส่งยอดจองไปยังองค์การเภสัชกรรม จึงจำเป็นต้องทราบความแน่นอนในการจอง

31.การชำระเงินค่าวัคซีน Moderna ที่ รพ.วิภาวดี ชำระได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด

32.ลูกค้า 1 คน จองได้มากกว่า 1 แพคเกจ จองแทนกันได้ จองเผื่อครอบครัวได้ เพียงแจ้งชื่อมาให้ตรงจำนวน แพคเกจ

33.ใบรับรองแพทย์จะระบุ วันที่คนไข้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ไม่มีวันหมดอายุ ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทางไป หรือบริษัท ว่าต้องการใบรับรองแพทย์ ที่อายุไม่ต่ำกว่า เท่าไหร่ เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

34.สตรีให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้