แนวทางการให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แนวทางการให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  • ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีด Sinovac (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)
  • ถ้าฉีดวัคซีน  Sinovac (ครบ 2 เข็มแล้ว) ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดไข้หวัดใหญ่
  • ถ้าฉีดวัคซีน AstraZeneca แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดไข้หวัดใหญ่ และเว้น 1 เดือน จึงฉีด AstraZeneca
  • ถ้าฉีดไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีด AstraZeneca (เริ่ม 1 เข็ม และเข็ม 2)

****หมายเหตุ****

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ 3 เดือน