จัดฟัน ศูนย์ทันตกรรม รพ.วิภาวดี

จัดฟัน ศูนย์ทันตกรรม รพ.วิภาวดี 
เมื่อไหร่ที่ต้องจัดฟัน
        เมื่อมีการเรียงฟัน การสบฟัน หรือโครงสร้างของขากรรไกรผิดปกติ
ขั้นตอนทั่วไปในการจัดฟัน
     1. X-Ray โครงสร้างฟัน
     2. พิมพ์ปาก แยกฟัน
     3. ติดเครื่องมือในสัปดาห์ต่อมา จากนั้นจะนัดพบทันตแพทย์จัดฟัน ทุก 3 - 4 สัปดาห์ ต่อครั้ง จนกระทั่งสภาพฟัน เป็นที่น่าพอใจ ใช้เวลาประมาณ ปีครึ่ง - 2 ปี จึงถอดเครื่องมือ
     4. ใส่ Retainer 9 ต่อจนฟันคงสภาพในตำแหน่งที่จัดอีก 1-2 ปี ซึ่งจะนัดตรวจเป็นระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 


ระยะเวลา
        ประมาณ ปีครึ่ง - 2 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุ ความยากง่าย และความร่วมมือของผู้ป่วยแต่ ละราย

หมายเหตุ
     - กรณีผู้ป่วยมาตามนัดไม่ได้ เลื่อนนัดออกไป การชำระเงินจะคิดรวมถึงย้อนหลังครั้งที่เลื่อนนัดไปด้วย เนื่องจากเป็นการแบ่งชำระงวดตามข้อตกลงเบื้องต้น
     - เมื่อชำระเงินครบตามที่ตกลงเอาไว้ ถ้าการจัดการยังไม่เสร็จ จะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มเติมอีกในการมาพบทันตแพทย์ครั้งต่อๆไป ยกเว้นในกรณีเครื่องมือที่ใส่อยู่ชำรุด เสียหาย ผู้ป่วยจะชำระเฉพาะค่าเครื่องมือนั้นๆ

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อจัดฟัน
     1. ต้องปฏิบัติตัวตามที่ทันตแพทย์จัดฟันแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่นการใส่ยางรัดฟัน การแปรงฟันหลังอาหารทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เศษอาหารติดตามซอกฟัน
     2. งดอาหารบางประเภท
          - อาหารแข็งมาก เช่น อ้อย น้ำแข็ง
          - อาหารเหนียว เช่น หมากฝรั่ง ตังเม เนื้อที่เหนียวมากๆ
          - อาหารหวานจัด เช่น ทอฟฟี่ ช็อกโกแลต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม รพ.วิภาวดี โทร. 0-2561-1111 ต่อ 4520-1