การจัดการกับความเครียด (Stress Management)

การจัดการกับความเครียด (Stress Management)

การจัดการกับความเครียด (Stress Management) 
นพ.วีรวุฒิ เอกกมลกุล จิตแพทย์รพ.วิภาวดี


1. การหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. การฝึกนั่งสมาธิ
3. อยู่สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ซ้ำซากจำเจ
4. ฟังเพลง หรือเล่นดนตรี 
5. การหาเวลาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
6. มีการนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือญาติ
7. รู้จักระบายหรือพูดคุยถึงปัญหาที่มีให้ผู้อื่นฟัง
8. พึ่งศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำบุญ ไหว้พระ
9. การหายใจแบบโยคะ ซึ่งจะต้องมีสมาธิจดจ่อกับการกำหนดลมหายใจ 
10. รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
11. หางานอดิเรกทำ
12. การนวด เป็นการช่วยผ่อนคลายบางจุด
13. การฝังเข็ม
14. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
15. การวางแผนจัดการกับปัญหาที่ทำให้เครียดบ่อยๆ
16. สนุกกับงานที่ทำ
17. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
18. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
19. การฝึกความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
20. ควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ 

<