มาควบคุมความดันโลหิตกันเถอะ

 มาควบคุมความดันโลหิตกันเถอะ

ด้วยวิธีการ

-ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม

-ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

-รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีเกลือน้อย

-งดดื่มสุรา                               

-เลิกสูบบุหรี่

-รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์หัวใจ รพ.วิภาวดี