โรคเบาหวาน

"เบาหวาน" โรคที่พบได้ในทุกกลุ่มช่วงอายุ มาสังเกตตัวเองกันดีกว่าว่าเรานั้นจะมีอาการของโรคเบาหวานหรือไม่?

 

 

โรคเบาหวาน
 

-โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณอินซูลินในเลือดไม่เพียงพอต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ลงไปอยู่ในระดับปกติ 

-อาการจะรวมถึงความเหนื่อยล้า กระหายน้ำและหิวเพิ่มขึ้นและการปัสสาวะบ่อยขึ้น

-การจัดการโรคเบาหวานถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความเสียหายถาวรที่อาจเกิดกับอวัยวะของคุณเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 

การทดสอบเบาหวาน
 

-การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FPG) 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

-การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังอาหาร (OGTT) 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

-การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c  6.5%
 

อาการของโรคเบาหวาน
 

-ถ่ายปัสสาวะบ่อย

-กระหายน้ำมาก

-หิวมากแม้ระหว่างกำลังรับประทาน

-ตาพร่ามัว

-อ่อนเพลียมาก

-มีแผลหายช้า

-รู้สึกคล้ายเข็มทิ่ม ปวด หรือชาที่มือหรือเท้า

 

เมื่อไรที่คุณต้องเริ่มการใช้ยาในการป้องกันการเกิดเบาหวาน 

หากคุณมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อด้านล่าง คุณควรปรึกษาแพทย์เรื่องแผนการรักษาด้วยยาต่อไป
 

1.ระดับน้ำตาลยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคราวที่แล้ว และ/หรือน้ำหนักไม่ลดลงมากกว่า 5-7%

2.ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ เช่น วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์

3.มีข้อห้ามในการออกกำลังกาย
 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดี จาก แผนกเบาหวานระบบต่อมไร้ท่อ

 

อ้างอิง: American Diabetes Association (ADA)2019