อาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร?

อาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร?

อาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร? stomach , cancer, ca , abdomen , carcinoma , surgery

         อาการ ก็ จะคล้าย โรค กระเพาะครับ คือ ปวด ท้อง จุกลิ้นปี่ ก่อนอาหาร บางทีก็หลังอาหาร แต่อาการจะเป็นนาน ไม่หายครับ กินยา ดีขึ้นแต่เดี๋ยวก็ เป็นอีกครับ  ถ้าเป็นมาก จะมีเลือดออกในกระเพาะ ถ่ายอุจจาระดำ หรือ อาเจียนเป็นเลือด  หรือ อาจมาด้วย คลำก้อนได้ จากหน้าท้องครับ  ระยะหลัง ๆรักษา ไม่หายขาดครับ 

          ดังนั้น ถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้ว รักษา ไม่หาย ต้องไป พบแพทย์ ส่องกล้องดูเลยครับ 

 

โดย นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์  ศัลยแพทย์