ปวดฟัน

ปวดฟัน

          อาการปวดฟันเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์ของคนทุกคน(รวมทั้งผู้เขียนด้วย) สามารถเกิดได้กับทุกชนชั้นวรรณะอาการปวดฟันเกิดได้จากหลายๆสาเหตุ ที่พบบ่อยมีดังนี้ 
1. ฟันผุหรือหักร้าวจนถึงโพรงประสาทฟัน มักทำให้ปวดมาก ปวดจนนอนไม่หลับ 
การรักษา   โดยการรักษารากฟันหรือถอนฟันชี่นั้นออกไป 
2. ฟันผุไม่ถึงประสาทฟัน  แต่มีอาหารไปอัดอยู่แล้วไปกดโดนเหงือกทำให้ปวด 
อาการปวดแบบนี้จะปวดเมื่อเวลารับประทานอาหารแล้วเศษอาหารไปติดที่ซอกฟัน 
ทำให้ปวดตื้อๆอยู่นานๆ 
การรักษา  โดยการอุดฟันที่ผุนั้น 
3. โรคเหงือก[periodontal disease] ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากคราบหินปูนนั่นเอง 
ทำให้เหงือกอักเสบ บวม และปวดได้ บางครั้งอาจมีหนองเกิดร่วมด้วย 
การรักษา  โดยการขูดหินปูน เกลารากฟัน และอาจจำเป็นต้องมีการรักษาอื่นร่วมด้วย 
ถ้าเป็นมากอาจต้องถอนฟันออกไป 
4. การสบฟันผิดปกติ[malocclusion]   มักจะปวดเมื่อเคี้ยวอาหารหรือขณะฟันกระทบกัน 
การรักษา  โดยการกรอแก้ไขการสบฟัน[occlusal adjustment]   และแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ 
ฟันสบกันผิดปกติ 
5. โรคทางระบบประสาท[trigeminal neuralgia] มักจะปวดฟันมากกว่า 1 ซี่ร่วมกับ 
การปวดเหงือกและผิวหนังบริเวณแก้ม 
การรักษา  โดยการรับประทานยา บางครั้งอาจมีการผ่าตัดร่วมด้วย 
6. สาเหตุอื่นๆ เช่น ฟันที่เคยรักษารากฟันมานานแล้ว 
เมื่อมีอาการปวดฟันเกิดขึ้น ผมแนะนำให้รับประทานยาแก้ปวดได้ครับ 
แต่ห้ามนำยาแก้ปวดทุกชนิดไปแปะหรืออัดไว้ตรงฟันที่ปวดนะครับ เพราะอาจทำให้ 
เป็นแผลพุพองได้  หลังจากนั้นก็ให้มาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและแก้ไข 
ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้แม้ว่าจะหายปวดไปแล้วก็ตาม เพราะการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
ผลการรักษาย่อมประสบความสำเร็จมากกว่า จริงไหมครับ

 

โดย  ทพ.ณพงษ์ พัวพรพงษ์