ข้อมูลแพทย์

พรพีระ จิตต์ประทุม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- แผนกศัลยกรรม ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์