ข้อมูลแพทย์

นพ. ดุสิต สถาวร

กุมารเวช

โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขากุมารเวช

 


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

  • Graduate  Diploma  in  Clinical  Science  (Pediatrics).

  • ECFMG  Certificate.

  • American  Board  of  Pediatrics.

  • American  Board  of  Pediatric  Critical  Care  Medicine.



  •  
  •  

 

 

 

 

 

 

 

<