ข้อมูลแพทย์

นพ. กิตติ ต่อจรัส

กุมารเวช

สาขา โลหิตวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
16:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
16:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 11:30 น.

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขากุมารเวช

 


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตร สาขาโลหิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์  •  
  •  

 

 

 

 

<