ข้อมูลแพทย์

พญ. สุนีย์ ศักดิ์ศรี

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 14:00 น.
วันอาทิตย์
11:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-  วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา จากแพทยสภา
-  Graduate Diploma in Obstetric Ultrasound

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<