ข้อมูลแพทย์

พญ. สยมพร โกมลภิส

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

 

  

 

 

<