ข้อมูลแพทย์

นพ. ศุภวิทย์ มุตตามระ

แผนกสูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 16:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 17:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.
(เฉพาะนัด)

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- M.D., FACOG

- Diplomate American Board of OB-GYN

     
  •