ข้อมูลแพทย์

นพ. ศุภวิทย์ มุตตามระ

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 16:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
10:00 - 12:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 16:00 น.
เวลา 13.00-16.00 เฉพาะนัด

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- M.D., FACOG

- Diplomate American Board of OB-GYN

 

 

 

 

 

 

<