ข้อมูลแพทย์

พญ. วิศณี ศรีวิศาล

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 11:30 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สูติ-นรีเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีเวช  แห่งประเทศไทย