ข้อมูลแพทย์

พญ. วิมลมาศ สุภาพร

แผนกสูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติ-นรีเวช  รพ.พระมงกุฏเกล้า
- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา