ข้อมูลแพทย์

นพ. นภดล ผดุงชีวิต

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
10:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาสูติ-นรีเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา