ข้อมูลแพทย์

นพ.ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์

ประสาทศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
      - วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2557