ข้อมูลแพทย์

สุภาสินี รัตนศุกล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

      - ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558


      - เวชศาสตร์ชะลอวัย  American Board of  Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M), 2015 


      - ฝังเข็มรักษา Acupuncture and Moxibustion for Doctors course at The Royal Thai Army Medical Department, 2014