ข้อมูลแพทย์

บุษย์ฉัตร ลับไพรี

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
      - แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2562
      - รับวุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ.2562