ข้อมูลแพทย์

นพ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 15:00 น.
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
13:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า

- อนุมัติบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

- ประกาศนียบัตรต่อมไร้ท่อการเจริญพันธุ์ และภาวะมีบุตรยาก Sydney IVF

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝังเข็ม ณ กระทรวงสาธารณสุข