ข้อมูลแพทย์

พญ. ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์

แผนกสูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา