ข้อมูลแพทย์

นพ. ชุมพล ชินนิยมพาณิชย์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.
(เฉพาะนัด)

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528

- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา พ.ศ.2534

 

<