ข้อมูลแพทย์

พญ. ปิยวดี เลิศชนะเรืองฤทธิ์

กุมารเวช

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:30 - 17:00 น.
วันพุธ
08:30 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 17:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:30 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548

     - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2552

     - วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

<