ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


  •