ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital