ข้อมูลแพทย์

นพ. ธัญธรรศ โสเจยยะ

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
- Certificate Short Course in cosmetic dermatology, Geneva, Switzerland 
- หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 1

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

Diploma of the Thai Board of  Dermatology, Institute of Dermatology

 

 

<