ข้อมูลแพทย์

นพ.ธัญธรรศ โสเจยยะ

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตรตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
- Certificate Short Course in cosmetic dermatology, Geneva, Switzerland 
- หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 1