ข้อมูลแพทย์

พญ. อธิตา จันทเสนานนท์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

- อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติ-นรีเวชกรรม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา

- วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 

ลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2565 - เดือนธันวาคม 2565

 

 

<