ข้อมูลแพทย์

พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
09:30 - 13:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:30 - 16:30 น.

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology