ข้อมูลแพทย์

พญ.เสาวนีย์ แสงอรุณ

แผนกกุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
06:00 - 08:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

 

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2528
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532