ข้อมูลแพทย์

นพ. สุเทพ บวรรัตนเวช

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 12:00 น.
วันอังคาร
08:30 - 12:00 น.
12.00-18.00(OR)
วันพุธ
08:30 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.
12.00-18.00(OR)

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

M.D.,Faculty of Medicine,  Mahidol University

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology Siriraj Hospital

 

 

<