ข้อมูลแพทย์

นพ.วัลลภ เอี่ยมสมบูรณ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:30 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่2,4
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

  • แพทย์ประจำบ้าน  สาขาจักษุวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา  ราชวิทยาลัยจักษุ


  •