ข้อมูลแพทย์

นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบูรณ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:30 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่2,4
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • แพทย์ประจำบ้าน  สาขาจักษุวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา  ราชวิทยาลัยจักษุ

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 1985

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology  Phramongkutklao Hospital

 

 

<