ข้อมูลแพทย์

พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขากระจกตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 19:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:30 - 13:00 น.
16.00-19.00สัปดาห์ที่1 , 08.30-19.00สัปดาห์ที่2,3,4,5
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2531

- หนังสืออนุมัติ สาขาจักษุ ปี พ.ศ. 2536

M.D.,Faculty of Medicine , Chiang Mai University, 1988

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology, 1993

ประวัติการอบรม:

  • Visiting Research Ophthalmologist at Proctor Foundation, UCSF. ปี 1997
  • Designing Clinical Research Program, UCSF. ปี 1997
  • Refractive Surgery Program., UCSF. ปี 1997

 

 

 

<