ข้อมูลแพทย์

นพ.จิรพล สุโภคเวช

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี
  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา
  • สมาชิกราชวิทยาลัย จักษุวิทยา แห่งประเทศไทย

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology  Rajavithi Hospital