ข้อมูลแพทย์

นพ.จิรพล สุโภคเวช

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี

  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา

  • สมาชิกราชวิทยาลัย จักษุวิทยา แห่งประเทศไทย

  •